Uvodno predavanje za studente prve godine

Uvodno predavanje za studente prve godine održat će se  prema sljedećem rasporedu: u utorak 24. rujna 2019. godine u 11:00 h u dvorani 1...

Saznajte više...
15. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Zdravstvena njega odraslih I/IV

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Zdravstvena njega odraslih I/IV će se održati 23.09.2019. godine, u 13:30 sati, u dv....

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječ.

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje održati će se u subotu...

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Patofiziologija

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Patofiziologija će se održati 21.09.2019. godine, u 10:30 sati, u dv. 6, A.B. Šimića 1....

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (rok 21.09.2019.) održati će se 23.09.2019. godine,...

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Otorinolaringologija

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Otorinolaringologija održati će se u subotu 21.09.2019. godine, u 10:30 sati, u...

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Anatomija

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Anatomija  će se održati 21.09.2019. godine, u 09:30 sati, u u dv. 3, A.B. Šimića 1....

Saznajte više...
20. 09. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Dijetetika

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Dijetetika će se održati 21.09.2019. godine, u 10:00 sati, u dv. 12, A.B.Šimića 1. Pismeni...

Saznajte više...
19. 09. 2019.
 

Rezultati ispita - Dermatologija 18.09.2019.

...objavljeni su na Studomatu (pregled ispita). Studentica po starom programu - nedovoljan (1) Ukoliko netko želi odbiti ocjenu može se javiti na...

Saznajte više...
19. 09. 2019.