Obavijesti sestrinstvo

Radionice programa Coca-Colina podrška mladima ponovno u Bjelovaru – prijave u tijeku!

Besplatne dvodnevne radionice projekta Coca-Colina podrška mladima, usmjerene na osnaživanje nezaposlenih mladih u vještinama koje se traže na...

Saznajte više...
04. 09. 2019.
 

Osnove medicinske kemije i biokemije - rezultati ispita 03.09.2019.

Rezultati ispita 03.09.2019. iz kolegija Osnove medicinske kemije i biokemije objavljeni su na stranici kolegija (pod: Osnove medicinske kemije i...

Saznajte više...
04. 09. 2019.
 

Zdravstvena njega odraslih II/V i 4 - 10.09.2019.

Ispiti iz predmeta Zdravstvena njega odraslih II/V i 4 će se održati 10.09.2019. godine, u 15:00h, u dvorani 3, A.B. Šimića 1.

Saznajte više...
30. 08. 2019.
 

Promjena termina održavanja ispita - Dermatologija 18.09.2019.

Ispit iz predmeta Dermatologija će se održati 18.09.2019. godine, u 17:00h, u dvorani 10, A.B. Šimića 1, umjesto 19.09.2019. godine

Saznajte više...
28. 08. 2019.
 

Promjena mjesta održavanja ispita - 13.09.2019.

Ispiti iz predmeta Proces zdravstvene njege 1 i 2 13.09.2019. godine će se održati u dvorani 4, A.B. Šimića 1

Saznajte više...
28. 08. 2019.
 

Promjena mjesta održavanja ispita - 12.09.2019.

Ispiti iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, Zdravstvena njega ovisnika i Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika 2 12.09.2019. godine će...

Saznajte više...
28. 08. 2019.
 

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu - rezultati ispita 16.07.2019.

Rezultati ispita 16.07.2019. iz kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu objavljeni su na stranici kolegija (pod: Osnove istraživačkog...

Saznajte više...
20. 07. 2019.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (rok 09.07.2019.) održati će se 20.08.2019. godine,...

Saznajte više...
18. 07. 2019.
 

Ispit - Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Pismeni ispit iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu će se održati 16.07.2019. godine, u 15:00 sati, u dvorani 3, A.B. Šimića 1....

Saznajte više...
12. 07. 2019.
 

Odgoda ispita - Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Ispitni rok 09.07.2019. 13:30 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 iz kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu zbog spriječenosti...

Saznajte više...
09. 07. 2019.