Članovi Stručnog vijeća Veleučilišta u Bjelovaru

Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru čine:

- dekan, prodekani i voditelji odjela/studija članovi su Stručnog vijeća po položaju,

- po dva predstavnika nastavnika svakog odjela, vodeći računa o ujednačenoj zastupljenosti po poljima i broju studijskih programa koji se izvode na pojedinom odjelu. Predstavnike svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost dekana.

- po jedan predstavnik suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa. Predstavnike suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost dekana.

-  studentski predstavnici (najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća), vodeći računa da svaki stručni studij ima najmanje jednog predstavnika.

-  jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposleniku i u Upravnom vijeću, a kojeg imenuje Radničko vijeće.

U akademskoj 2017./2018. godini Stručno vijeće ima 16 članova. Izabrani članovi Stručnog vijeća u akademskoj 2017./2018. godini su:

Članovi Stručnog vijeća po položaju su:

  1. doc. dr. sc. Zrinka Puharić - dekanica      

  2. mr. sc. Tatjana Badrov  - prodekanica za nastavu, razvoj i unapređenje

  3. Zoran Vrhovski, v. pred - prodekan za nastavu i studente i voditelj odjela/studija Mehatronike

  4. Đurđica Grabovac, pred. - voditeljica odjela/studija Sestrinstva

  5. dr. sc. Alan Mutka - voditelj odjela/studija Računarstva 

Predstavnici nastavnika su:

1. mr. sc. Stjepan Golubić   -  preddiplomski stručni studij Mehatronika

2. Tomislav Pavlic, v. pred.-  preddiplomski stručni studij Mehatronika

3. Tamara Salaj, pred. -  preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

4. Ksenija Eljuga, pred. -  preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

5.Ivana Marušić, mag. educ. math. et phys. -  preddiplomski stručni studij Računarstvo

6. Ivana Jurković, pred. -  preddiplomski stručni studij Računarstvo

Suradnici izabrani u suradničko zvanje asistenta su:

1. Ivan Sekovanić, mag. ing. inf. et. comm. techn.

Predstavnik zaposlenika imenovan od strane Radničkog vijeća je:

1. Zdravka Bilić, spec. publ. admin., tajnica Veleučilišta

Predstavnici studenata u akademskoj 2017./2018.  godini su:

1. Alen Markesina, preddiplomski stručni studij Mehatronika

 2. Ana Weller, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

3. Matea Ivanković, preddiplomski stručni studij Računarstvo

Preuzmite dokumente:

  Odluka imenovanje clanova SV   (109.52 KB)