Filter

O studentskoj prehrani

Studentska prehrana je organizirana na lokaciji: restoran "Snježana", Pakračka ulica 1/3, 43 000 Bjelovar  …

Radno vrijeme studentske menze

Radno vrijeme restorana Snježana: od ponedjeljka do petka je od 09:00 do 17:30 h, subotom…

Važna informacija za korisnike studentske prehrane

Redoviti student gubi pravo na prehranu ako u prethodnoj akademskoj godini položi manje od 18…

Kontakt s članovima povjerenstva za kontrolu prehrane studenata u Bjelovaru

E-mail adresa za kontakt s članovima povjerenstva za kontrolu prehrane i pritužbe studenata u Bjelovaru…

Jelovnik

Restoran Snježana, Bjelovar, Pakračka ulica 1/3, 43000 Bjelovar Tel: 043/638-879, E-mail: restoran-snjezana@ktc.hr PONEDJELJAK  15.04.2024. RUČAK…