20. 05. 2015.

Radno vrijeme studentske menze

Ručak: 12:00 - 15:00
Večera: 18:00 - 20:00

  Studentska prehrana - Sve