Studentska služba

Studentska služba

Telefon: 043/241-201
e-mail: referada@vub.hr

 

Voditeljica Studentske službe: Anita Lončar, spec.admin.publ.

Kontakt

Telefon: 043/241-201
e-mail: aloncar@vub.hr


Administratorica studentske službe: Vesna Purković, mag. oec.
Telefon: 043/241-201
e-mail: vpurkovic@vub.hr

 

 
 

Radno vrijeme studentske službe

Radno vrijeme referade

Studentska služba Veleučilišta u Bjelovaru radi prema sljedećem rasporedu: 

PONEDJELJAK 14:00-18:00
UTORAK 12:00-16:00
SRIJEDA 12:00-16:00
ČETVRTAK 12:00-16:00
PETAK 12:00-16:00