Telefon: 043/241-201
e-mail: referada@vub.hr

Voditeljica Studentske službe: Anita Lončar, struč.spec.publ.admin.

 

Kontakt

Telefon: 043/241-201
e-mail: aloncar@vub.hr

Administratorica studentske službe: Vesna Purković, mag. oec.

Kontakt

Telefon: 043/241-201
e-mail: vpurkovic@vub.hr

Radno vrijeme studentske službeRadno vrijeme referade

 

Studentska služba Veleučilišta u Bjelovaru radi prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
14:00 – 18:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00