Filter

Studenti Kraljić i Tkalec sudjelovali su u sklopu Studentskog inkubatora VUB na izložbi inovacija

Dana 15. i 16.05.2019. studenti Luka Kraljić i Tkalec Goran sudjelovali su u sklopu Studentskog inkubatora VUB na izložbi…

Voditelj i zamjenik voditelja Studentskog inkubatora

Voditelj Studentskog inkubatora: Tomislav Adamović, pred.,  e-mail: tadamovic@vub.hr Zamjenik voditelja Studentskog inkubatora: Tomislav Pavlic, v. pred.,  e-mail: tpavlic@vub.hr

Suradnja s Komercijalnom i trgovačkom školom Bjelovar

Naši studenti računarstva Alen Kreuzer i Sebastian Grubiša, uz mentorstvo nastavnika Matea Ivančića, Tomislava Adamovića…