25. 04. 2018.

U organizaciji SPTI održana je stručna posjeta sajmovima BIAM i Zavarivanje

U organizaciji SPTI održana je stručna posjeta sajmovima BIAM i Zavarivanje

U organizaciji Studentskog poduzetničko-tehnološkog inkubatora održana je stručna posjeta

sajmovima BIAM i Zavarivanje, na Zagrebačkom Velesajmu, 24.4.2018. Sajmove je posjetilo preko

30 studenata i nastavnika sa Veleučilišta u Bjelovaru. Slike u prilogu.

 

https://vub.hr/strucni-studij-mehatronika/obavijesti-mehatronika/studij/studenti-mehatronike-strucna-posjeta-sajmovima-24.4.2018

 

Tomislav Pavlic, v.pred.

Voditelj Studentskog poduzetničko-tehnološkog inkubatora

 Galerija slika

0-02-05-0dd479b78ddf851a81a3a2e2af3082fd45444ed3915d0f77953084be6f1c46c0 4ffe842d
0-02-05-4d8d2fc4d7a57d96fff88c63e928800f32dadd488805de722a0c2d7dfdc80a07 3fcf3c79
0-02-05-7dc5aed0f747aa78c2a891bdf4d7cb23ab1907e3d4d6f87604829318c2d32fa0 e2652e28
0-02-05-0782b466640f7d66372fa59db6ab77059f71e08aa455ce9ba3e63bace804b9bb ecf9b818
0-02-05-92280ff56b197f44d95102187603dfcdd8c5f78f14fe0e3b6868685bc69bb1a6 2bcbe69b
0-02-05-a14ddfc519bbb9f5f24b4452e90b205231ca0d36bf013a9121b77b05754f7b68 3d06568d
0-02-05-afb551cab67015e91255e54ab8852ebd7fde1a906aa0d03f55c31e38c4deb1b4 a55d004a
0-02-05-de9f5576e2d47b70de82e9a4ced9b852d59643134845b8575d570ad397bd89ee 54537307
  Studentski inkubator - Sve