30. 09. 2013.

Prijava na stranicu Veleučilišta (vub.hr)

Prijava na novu stranicu škole obavlja se pomoću AAI@EduHr korisničkih računa.

To su računi s kojima se prijavljujete i na Studomat, Gmail i Merlin, koji su uručeni

studentima prilikom upisa.

Korisničko ime: iprezime@vub.hr

Lozinka: Inicijalna lozinka za AAI@EduHr uručuje se na papiru prilikom upisa

  AAI@EduHr (CARNet) korisnički računi - Sve