Studentski sandučić

Pohvale, primjedbe i prijedlozi

Pohvale, primjedbe i prijedloge možete uputiti Upravi Visoke tehničke škole u Bjelovaru putem:

  • sandučića pored studentske službe i dekanata
  • službenim dopisom preko studentske službe ili
  • osobno kod članova Uprave Visoke tehničke škole u Bjelovaru
  • mailom na studentski.sanducic@vub.hr