19. 08. 2016.

Pravna služba i tajništvo Veleučilišta u Bjelovaru

Zdravka Bilić, spec.publ.adm.
e-mail: zbilic@vub.hr
Telefon: 043/241-191

Josip Rajković, dipl. iur.
e-mail: jrajkovic@vub.hr
Telefon: 043/241-204


 

  Tajništvo - Sve