19. 08. 2016.

Tajnici Veleučilišta u Bjelovaru

Zdravka Bilić, spec.publ.adm.
e-mail: zbilic@vub.hr
Telefon: 043/241-191

Josip Rajković
e-mail: jrajkovic@vub.hr
Telefon: 043/241-191


 

  Tajništvo - Sve