Kontakt - Kvaliteta

Predstavnik uprave za kvalitetu 

Dr.sc. Stjepan Golubić
e-mail: sgolubic@vub.hr

Svoje primjedbe, pohvale i prijedloge možete slati putem adrese:
kvaliteta@vub.hr
 

Napomena

Sve primjedbe, pohvale i prijedloge možete uputiti Upravi Veleučilišta u Bjelovaru putem:

  • sandučića pored studentske službe i dekanata,
  • službenim dopisom preko studentske službe ili
  • osobno kod članova Uprave Veleučilišta u Bjelovaru.
  Upravljanje kvalitetom - Sve