Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Bjelovaru

Upravno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru ima pet članova, od kojih tri člana imenuje Osnivač, jednog člana bira Stručno vijeće iz svojih redova, a jednog člana bira Radničko vijeće ili ako ono nije ustrojeno, svi radnici neposredno, na izborima, prema pravilima koja vrijede za izbor Radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

Izabrani članovi Upravnog vijeća za razdoblje od 27. lipnja 2020. godine do 26. lipnja 2024. godine su:

1. Ante Brkljačić, dipl. ing. – predsjednik Upravnog vijeća

2. Goran Jasika

3. Gordana Kesić-Valpotić, dr. med.

4. mr. sc. Tatjana Badrov

5. dr. sc. Zoran Vrhovski

Izabrani članovi Upravnog vijeća za razdoblje od 19. srpnja 2017. godine do 27. lipnja 2020. godine su:

1. Ante Brkljačić, dipl. ing. – predsjednik Upravnog vijeća

2. Goran Jasika

3. Gordana Kesić-Valpotić, dr. med.

4. mr. sc. Tatjana Badrov

5. mr. sc. Stjepan Golubić

Izabrani članovi Upravnog vijeća za razdoblje od 28. lipnja 2016. godine do 19. srpnja 2017. godine su:

1. Stjepan Grula, prof. – predsjednik Upravnog vijeća

2. Gordana Kesić-Valpotić, dr. med.

3. Davor Njegovac, dipl. oec.

4. mr. sc. Tatjana Badrov

5. mr. sc. Stjepan Golubić

Preuzmite dokumente: