Skip to main content
search

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

By 16. prosinca 2021.12 svibnja, 2022Projekti

Veleučilište u Bjelovaru partner je na projektu UP.03.3.1.04.0011 “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar”. Projekt će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije na nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Opći podaci o projektu:

Korisnik: Medicinska škola Bjelovar
Trajanje: 29. prosinca 2019. – 29. prosinca 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 28,852,446.81 kn
EU sufinanciranje projekta: 28,852,446.81 kn
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“

Uloga Veleučilišta u Bjelovaru na projektu:

Partneri:

1. Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. Medicinska škola Osijek,

3. Srednja škola Koprivnica,

4. Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci,

5. Srednja medicinska škola Slavonski Brod,

6. Tehnička škola Virovitica,

7. Veleučilište u Bjelovaru,

8. Hrvatski zavod za zapošljavanje,

9. Pučko otvoreno učilište Algebra,

10. Hrvatska komora medicinskih sestara,

11. CRIDENS d.o.o.,

12. Učilište za obrazovanje odraslih IDEM

Close Menu