06. 12. 2016.

Postupci prijave teme završnog rada, predaje završnog rada i obrane završnog rada

  Preuzmite dokument

Postupak odabira mentora, teme i završetak studja   (802.01 KB)
Postupci prije obrane završnog rada   (421.67 KB)
 
  Završni rad - Sve