Povratak na popis predmeta 3. godine
 

Program predmeta Završni rad

 
Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Završni rad 6. obvezni 9
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
270
 
Saznajte više...