Eduroam usluga omogućuje studentima i djelatnicima koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet spajanje na bežičnu internet mrežu Veleučilišta u Bjelovaru
ili na bilo koju drugu bežičnu internet mrežu na visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i svijetu a koje su članice eduroam.org.

Postupak konfiguracije uređaja (prijenosnika, računala, pametnog telefona) opisan je na poveznici.
Prijavite se kao krajnji korisnik sa svojim AAI@EduHr elektronički identitetom i odaberite instalaciju koja odgovara vašem operativnom sistemu.