Stručni diplomski studij Sestrinstvo

Naziv studija: Stručni diplomski studij Sestrinstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni diplomski studij

Trajanje studija: 2 godine (IV semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 120

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra sestrinstva

 • Primijeniti suvremene spoznaje iz područja sestrinstva u različitim kontekstima i kulturnim okruženjima.
 • Identificirati trendove, dileme i pitanja u svakodnevnoj sestrinskoj praksi unutar globalnog konteksta uvažavajući stručna, moralna, etička i pravna načela.
 • Integrirati znanje o politici, organizaciji i financijama u unapređenje pružanja usluga i postizanje optimalnih rezultata u zdravstvenoj skrbi.
 • Integrirati suvremene spoznaje utemeljene na dokazima u donošenju odluka o skrbi za bolesnike.
 • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima u složenim radnim procesima unutar zdravstvene ustanovo primjenjujući proaktivna upravljačka načela.
 • Predložiti javnozdravstvene programe koji će doprinijeti javnom zdravlju uvažavajući globalne, nacionalne i lokalne trendove.
 • Uključiti etičke principe u rješavanje složenih situacija u sestrinskoj praksi i kliničkim istraživanjima.
 • Integrirati zahtjeve sustava osiguravanja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenoj njezi u skladu s relevantnim stručnim preporukama.
 • Provesti istraživanje unutar relevantnog znanstvenog područja primjenom suvremenih istraživačkih metoda i statističkih alata.
 • Procijeniti potrebe zdravstvene organizacije s ciljem odabira najbolje strategije razvoja, upravljanja, koordinacije i evaluacije provedenih aktivnosti.
 • Planirati zdravstvenu njegu uključujući identifikaciju i zadovoljavanje emocionalnih i psihičkih potreba pacijenata, učinkovitu komunikaciju, savjetovanje i edukaciju uz poštivanje etičkih smjernica i prava pacijenata.
 • Upravljati procesima pomoću modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Primjenjivati napredna komunikacijska načela poštujući psihosocijalne i kulturološke čimbenike.
 • Vrednovati kvalitetu zdravstvene njege u skladu s načelima sestrinske skrbi, standardima i zakonskim propisima.
 • Primijeniti suvremene zahtjeve učinkovitog poučavanja te didaktičko-metodička načela organiziranja i izvođenja nastave u formalnim i neformalnim programima obrazovanja.

1. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Etička pitanja i dileme u sestrinstvu

Program kolegija Etička pitanja i dileme u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Etička pitanja i dileme u sestrinstvu 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
20
S
10
Nositelji kolegija
Izvođači kolegija Marija Kudumija Sljepčević

Zdravstveno pravo i ekonomika zdravstva

Program kolegija Zdravstveno pravo i ekonomika zdravstva

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstveno pravo i ekonomika zdravstva 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Josip Rajković
Izvođači kolegija Josip Rajković

Transkulturalni koncepti u sestrinskoj skrbi

Program kolegija Transkulturalni koncepti u sestrinskoj skrbi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Transkulturalni koncepti u sestrinskoj skrbi 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
20
S
10
Nositelji kolegija Ksenija Eljuga
Izvođači kolegija Ksenija Eljuga

Pedagoške kompetencije u sestrinstvu

Program kolegija Pedagoške kompetencije u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Pedagoške kompetencije u sestrinstvu 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
30
S
Nositelji kolegija Tatjana Badrov
Izvođači kolegija Tatjana Badrov

Primjena teorija zdravstvene njege

Program kolegija Primjena teorija zdravstvene njege

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Primjena teorija zdravstvene njege 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Đurđica Grabovac
Izvođači kolegija  Đurđica Grabovac

2. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Sestrinstvo u javnom zdravstvu

Program kolegija Sestrinstvo u javnom zdravstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sestrinstvo u javnom zdravstvu 2. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
20
Nositelji kolegija Zrinka Puharić
Izvođači kolegija  Zrinka Puharić

Psihološka skrb u sestrinstvu

Program kolegija Psihološka skrb u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Psihološka skrb u sestrinstvu 2. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
20
S
0
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Izvođači kolegija Tamara Salaj

Sestrinska praksa temeljena na dokazima

Program kolegija Sestrinska praksa temeljena na dokazima

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sestrinska praksa temeljena na dokazima 2. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
10
S
20
Nositelji kolegija Nikolina Farčić
Izvođači kolegija Nikolina Farčić

Sigurnost bolesnika i kvaliteta zdravstvene skrbi

Program kolegija Sigurnost bolesnika i kvaliteta zdravstvene skrbi

 

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sigurnost bolesnika i kvaliteta zdravstvene skrbi 2. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
10
S
20
Nositelji kolegija Zvjezdana Gvozdanović
Izvođači kolegija Zvjezdana Gvozdanović

Izborni kolegiji (student u 2. semestru bira dva izborna kolegija)

Uvod u fenomenološki pristup sestrinskim istraživanjima i praksi

Program kolegija Uvod u fenomenološki pristup sestrinskim istraživanjima i praksi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u fenomenološki pristup sestrinskim istraživanjima i praksi 2. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
10
S
15
Nositelji kolegija  Goranka Rafaj
Izvođači kolegija   Goranka Rafaj

Zbrinjavanje kirurške rane-integracija najbolje prakse

Program kolegija Zbrinjavanje kirurške rane-integracija najbolje prakse

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zbrinjavanje kirurške rane-integracija najbolje prakse 2. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
20
S
0
Nositelji kolegija Domagoj Eljuga
Izvođači kolegija Domagoj Eljuga

Zdravstveni turizam i sestrinstvo

Program kolegija Zdravstveni turizam i sestrinstvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstveni turizam i sestrinstvo 2. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
20
S
0
Nositelji kolegija Sabina Bis
Izvođači kolegija Sabina Bis

Logoterapija u sestrinstvu

Program kolegija Logoterapija u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Logoterapija u sestrinstvu 2. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
25
S
0
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Izvođači kolegija Tamara Salaj

3. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Elektronički zapisi u sestrinstvu

Program kolegija Elektronički zapisi u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Elektronički zapisi u sestrinstvu 3. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
10
S
15
Nositelji kolegija Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija Daliborka Vukmanić

Upravljanje ljudskim resursima u sestrinstvu

Program kolegija Upravljanje ljudskim resursima u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Upravljanje ljudskim resursima u sestrinstvu 3. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
25
V
10
S
10
Nositelji kolegija Sabina Bis
Izvođači kolegija Sabina Bis

Poslovno planiranje u zdravstvu

Program kolegija Poslovno planiranje u zdravstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Poslovno planiranje u zdravstvu 3. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
25
V
10
S
10
Nositelji kolegija Adela Zobundžija
Izvođači kolegija Adela Zobundžija

Palijativna skrb

Program kolegija Palijativna skrb

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Palijativna skrb 3. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
15
Nositelji kolegija Goranka Rafaj

Đurđica Grabovac

Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Đurđica Grabovac

Zaštita zdravlja gerontološke populacije

Program kolegija Zaštita zdravlja gerontološke populacije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zaštita zdravlja gerontološke populacije 3. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
15
Nositelji kolegija Želimir Bertić
Izvođači kolegija Želimir Bertić

Izborni kolegiji (student u 3. semestru bira dva izborna kolegija)

Percepcija vlastitog tijela

Program kolegija Percepcija vlastitog tijela

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Percepcija vlastitog tijela 3. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
0
S
20
Nositelji kolegija Zrinka Puharić
Izvođači kolegija Zrinka Puharić

Primjena umjetne inteligencije u zdravstvu

Program kolegija Primjena umjetne inteligencije u zdravstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Primjena umjetne inteligencije u zdravstvu 3. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
0
S
20
Nositelji kolegija Ivan Krešimir Lukić
Izvođači kolegija Ivan Krešimir Lukić

Sveobuhvatna procjena osoba starije životne dobi

Program kolegija Sveobuhvatna procjena osoba starije životne dobi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sveobuhvatna procjena osoba starije životne dobi 3. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
10
S
10
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

4. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Znanstvenoistraživački rad u sestrinstvu

Program kolegija Znanstvenoistraživački rad u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Znanstvenoistraživački rad u sestrinstvu 4. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
10
Nositelji kolegija Rudolf Kiralj
Izvođači kolegija Rudolf Kiralj

Metodologija komuniciranja istraživačkih rezultata

Program kolegija Metodologija komuniciranja istraživačkih rezultata

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Metodologija komuniciranja istraživačkih rezultata 4. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Tatjana Badrov
Izvođači kolegija  Ivana Jurković
Tatjana Badrov

Diplomski rad

Program kolegija Diplomski rad

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Diplomski rad 4. obvezni 18
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
0
S
540
Nositelji kolegija
Izvođači kolegija