Stručni prijediplomski studij Računarstvo

Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Računarstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • pisano i usmeno komunicirati u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji
 • predstavljati informacije, ideje, prepoznavati i rješavati probleme, pregovarati u poslovnoj komunikaciji
 • koristiti multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija
 • koristiti engleski jezik u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti znanja matematike na inženjerske probleme
 • poznavati osnove poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje
 • prilagoditi se radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju
 • prepoznati važnosti tjelesne aktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja
 • primijeniti društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • primijeniti temeljna načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene
 • primijeniti temeljne matematičke i znanstvene spoznaje u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema
 • dizajnirati, izraditi i testirati računalne programe te izraditi prateću dokumentaciju za rješavanje računalnih problema
 • analizirati i usporediti alternativna rješenja za računalne probleme
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika
 • primijeniti napredne algoritamske i matematičko koncepte na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti  računalnog sustava
 • integrirati računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora

Završetkom predloženog studija student će biti osposobljen za sljedeće poslove:

 • Izrada računalnih aplikacija za osobna računala i web
 • Izrada aplikacija za ugradbena računala i industrijske sustave
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje
 • Projektiranje, programiranje i održavanje računalnih baza podataka
 • Upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja
 • Izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva
 • Upravljanje i održavanje mrežne infrastrukture
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija

1. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Matematika 1

Program kolegija matematika 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Matematika 1 1. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove inženjerskih proračuna

Program kolegija osnove inženjerskih proračuna

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove inženjerskih proračuna 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove elektrotehnike i elektronike

Program kolegija Osnove elektrotehnike i elektronike

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove elektrotehnike i elektronike 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Elizabeth Hedl
Izvođači kolegija Elizabeth Hedl

IT i primjena

Program kolegija IT i primjena

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
IT i primjena 1. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Dario Vidić
Izvođači kolegija Ivan Sekovanić
Dario Vidić

Uvod u programiranje

Program kolegija Uvod u programiranje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u programiranje 1. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Izvođači kolegija Ivan Sekovanić

Komunikacijske vještine

Program kolegija komunikacijske vještine

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Komunikacijske vještine 1. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
Nositelji kolegija Tatjana Badrov
Izvođači kolegija Tatjana Badrov

Tehnički engleski jezik 1

Program kolegija tehnički engleski jezik 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 1 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

2. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Matematika 2

Program kolegija matematika 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Matematika 2 2. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Primjena matematičkih programskih alata

Program kolegija primjena matematičkih programskih alata

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Primjena matematičkih programskih alata 2. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
30
S
0
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Uvod u računalne mreže

Program kolegija Uvod u računalne mreže

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u računalne mreže 2. Obvezan 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Izvođači kolegija Ivan Sekovanić

Uvod u Linux

Program kolegija Uvod u Linux

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u Linux 2. Obvezan 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Izvođači kolegija Ivan Sekovanić

Programski jezik C

Program kolegija Programski jezik C

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Programski jezik C 2. Obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Krunoslav Husak
Izvođači kolegija Krunoslav Husak

Tehnički engleski jezik 2

Program kolegija tehnički engleski jezik 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 2 2. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

3. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Digitalna tehnika

Program kolegija Digitalna tehnika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Digitalna tehnika 3. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić
Goran Benkek

Objektno orijentirano programiranje

Program kolegija Objektno orijentirano programiranje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Objektno orijentirano programiranje 3. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Krunoslav Husak
Izvođači kolegija Krunoslav Husak

Algoritmi i strukture podataka

Program kolegija Algoritmi i strukture podataka

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Algoritmi i strukture podataka 3. Obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ante Javor
Izvođači kolegija Ante Javor

Baze podataka

Program kolegija Baze podataka

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Baze podataka 3. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Web programiranje 1

Program kolegija Web programiranje 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Web programiranje 1 3. Obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 3

Program kolegija tehnički engleski jezik 3

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 3 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

4. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Mikroračunala

Program kolegija mikroračunala

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Mikroračunala 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Zoran Vrhovski
Goran Benkek

Programsko inženjerstvo

Program kolegija Programsko inženjerstvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Programsko inženjerstvo 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Operacijski sustavi

Program kolegija Operacijski sustavi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Operacijski sustavi 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić

Osnove programskog jezika JAVA

Program kolegija Osnove programskog jezika JAVA

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove programskog jezika JAVA 4. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Krešimir Markota

C# programiranje

Program kolegija C# programiranje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
C# programiranje 4. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Krunoslav Husak
Izvođači kolegija Krunoslav Husak

Web programiranje 2

Program kolegija Web programiranje 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Web programiranje 2 4. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 4

Program kolegija tehnički engleski jezik 4

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 4 4. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

5. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

.NET programiranje

Program kolegija .NET programiranje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Krunoslav Husak
Izvođači kolegija Krunoslav Husak

Razvoj računalnih igara

Program kolegija Razvoj računalnih igara

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Razvoj računalnih igara 5. Obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Programiranje mobilnih aplikacija

Program kolegija Programiranje mobilnih aplikacija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Programiranje mobilnih aplikacija 5 obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Krešimir Markota

Internet stvari

Program kolegija internet stvari

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5. Obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Stručna praksa 1

Program kolegija stručna praksa 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Stručna praksa 1 5. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
80
S
10
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Izborni kolegiji

Primjena blockchain tehnologije

Program kolegija Primjena blockchain tehnologije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5. Izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Izvođači kolegija Ivan Sekovanić

Osnove poduzetništva

Program kolegija Osnove poduzetništva

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove poduzetništva 5 izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
Nositelji kolegija Adela Zobundžija
Adela Zobundžija

6. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Sigurnost računala i podataka

Program kolegija Sigurnost računala i podataka

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sigurnost računala i podataka 6. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić

Stručna praksa 2

Program kolegija Stručna praksa 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Stručna praksa 2 6. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
140
S
10
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Tomislav Adamović

Završni rad

Program kolegija Završni rad

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Završni rad 6. obvezni 11
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
0
S
150

Izborni kolegiji

Računarski i robotski vid

Program kolegija računarski i robotski vid

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
6. 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija Ante Javor
Izvođači kolegija Ante Javor

Uvod u umjetnu inteligenciju

Program kolegija Uvod u umjetnu inteligenciju

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
6. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Adamović
Izvođači kolegija Krešimir Markota

Poslovno planiranje

Program kolegija Poslovno planiranje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Poslovno planiranje 6 izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija Adela Zobundžija
Izvođači kolegija Adela Zobundžija