Skip to main content
search

Vojislav Kranželić

Nastavno zvanje

profesor

Akademski stupanj

prof. mat.

Odjel

Stručni studij Računarstvo,

Stručni studij Mehatronika

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru sa studentom.

Close Menu