Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) sestrinstva

 • primjenjivati načela  jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos,
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u domovima korisnika i nadzirati njezino provođenje,
 • primijeniti proces sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i primijeniti adekvatne postupke te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege,
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate,
 • pratiti rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimati aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja,
 • primjenjivati znanja i vještine koje doprinose održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice,
 • brinuti se za održavanje zdrave i sigurne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike,
 • pratiti zdravstveno stanje bolesnika i životno ugroženih osoba i intervenirati sukladno ovlastima,
 • sudjelovati u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika,
 • rukovoditi timom zdravstvene njege, organizirati i rukovoditi sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite, sudjelovati  u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i surađivati u multidisciplinarnom timu
 • primjenjivati i razvijati profesionalan odnos i odgovornost, ponašati se sukladno zakonskim, moralnim i etičkim normama,
 • doprinositi poboljšanju standarda sestrinske prakse,
 • primijeniti adekvatnu komunikaciju sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima na hrvatskom i stranom jeziku,
 • prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u sestrinstvu,
 • procijeniti potrebe za edukacijom i sudjelovati u obrazovanju i usavršavanju zdravstvenih djelatnika, pojedinaca, obitelji i šire zajednice uz primjenu adekvatnih načela i metoda poučavanja.

1. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Filozofija i etika u sestrinstvu

Program kolegija Filozofija i etika u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Filozofija i etika u sestrinstvu 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
15
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Osnove medicinske kemije i biokemije

Program kolegija Osnove medicinske kemije i biokemije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove medicinske kemije i biokemije 1. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
5
S
5
Nositelji kolegija Rudolf Kiralj
Izvođači kolegija Rudolf Kiralj

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Program kolegija Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
0
S
0
Nositelji kolegija Marko Slavica
Izvođači kolegija Marko Slavica

Anatomija

Program kolegija Anatomija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Anatomija 1. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
20
S
0
Nositelji kolegija Ivan Krešimir Lukić
Izvođači kolegija Ivan Krešimir Lukić
Stjepan Grabovac
Boris Kirin
Vedran Omerhodžić

Fiziologija

Program kolegija Fiziologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Fiziologija 1. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
20
S
0
Nositelji kolegija Anita Lukić
Domagoj Gugić
Izvođači kolegija Anita Lukić
Domagoj Gugić

Mikrobiologija s parazitologijom

Program kolegija Mikrobiologija s parazitologijom

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Mikrobiologija s parazitologijom 1. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija  Zrinka Puharić
Tomislav Meštrović
Izvođači kolegija Zrinka Puharić
Tomislav Meštrović

Osnove zdravstvene njege

Program kolegija Osnove zdravstvene njege

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove zdravstvene njege 1 1. obvezni 10
Ukupna satnica kolegija
P
40
V
30
S
25
Nositelji kolegija Ksenija Eljuga
Marina Friščić
Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija Ksenija Eljuga
Marina Friščić
Daliborka Vukmanić

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Program kolegija Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Josip Rajković
Izvođači kolegija

Izborni kolegiji

Uvod u zdravstvenu njegu

Program kolegija Uvod u zdravstvenu njegu

 

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u zdravstvenu njegu 1. izborni 3
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
75
S
0
Nositelji kolegija Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija Daliborka Vukmanić

Engleski jezik 1

Program kolegija Engleski jezik 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Engleski jezik 1 1. izborni 1
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
0
S
15
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

2. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Informatika u zdravstvenoj njezi

Program kolegija Informatika u zdravstvenoj njezi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Informatika u zdravstvenoj njezi 2. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić

Komunikacijske vještine

Program kolegija Komunikacijske vještine

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Komunikacijske vještine 2. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
15
S
0
Nositelji kolegija Tatjana Badrov
Izvođači kolegija Tatjana Badrov

Farmakologija

Program kolegija Farmakologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Farmakologija 2. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Renata Ivanac Janković
Izvođači kolegija Renata Ivanac Janković

Proces zdravstvene njege

Program kolegija Proces zdravstvene njege

 

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Proces zdravstvene njege 2 2. obvezni 11
Ukupna satnica kolegija
P
50
V
30
S
30
Nositelji kolegija Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Sabina Bis
Izvođači kolegija  Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Sabina Bis

Dijetetika

Program kolegija Dijetetika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Dijetetika 2. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
15
Nositelji kolegija Zrinka Puharić
Aleksandra Žigić Forić
Izvođači kolegija Aleksandra Žigić Forić

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

Program kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege I

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege I 2. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
150
S
0
Nositelji kolegija Đurđica Grabovac
Izvođači kolegija Đurđica Grabovac

Izborni kolegiji

Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi

Program kolegija Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
2. izborni 3
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
75
S
0
Nositelji kolegija  Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija  Daliborka Vukmanić

Engleski jezik 2

Program kolegija Engleski jezik 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Engleski jezik 2 2. izborni 1
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
0
S
15
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

3. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Patofiziologija

Program kolegija Patofiziologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Patofiziologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Ivan Šklebar
Izvođači kolegija Ivan Šklebar

Patologija

Program kolegija Patologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Patologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
10
S
0
Nositelji kolegija Elizabeta Horvatić
Izvođači kolegija Elizabeta Horvatić

Ginekologija i porodništvo

Program kolegija Ginekologija i porodništvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Ginekologija i porodništvo 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Tibor Toth
Izvođači kolegija Tibor Toth

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Program kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 3. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
25
V
S
5
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Interna medicina

Program kolegija Interna medicina

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Interna medicina 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Renata Ivanac Janković
Izvođači kolegija Renata Ivanac Janković

Infektologija

Program kolegija Infektologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Infektologija 3. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
0
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Meštrović
Izvođači kolegija Tomislav Meštrović

Zdravstvena njega odraslih I/III

Program kolegija Zdravstvena njega odraslih I/III

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega odraslih I/III 3. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
75
S
10
Nositelji kolegija Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija Daliborka Vukmanić

Sociologija zdravlja

Program kolegija Sociologija zdravlja

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sociologija zdravlja 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
15
Nositelji kolegija Sani Lukić
Izvođači kolegija Sani Lukić

Higijena i epidemiologija

Program kolegija Higijena i epidemiologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Higijena i epidemiologija 3. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
15
Nositelji kolegija Zrinka Puharić
Izvođači kolegija Zrinka Puharić
Zvonko Šibenik

Zdravstvena psihologija

Program kolegija Zdravstvena psihologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena psihologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači kolegija Marija Kudumija Slijepčević

Izborni kolegiji

Mentalna higijena i osnove psihoterapije

Program kolegija Mentalna higijena i osnove psihoterapije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
0
Nositelji kolegija Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači kolegija Marija Kudumija Slijepčević

Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama

Program kolegija Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
0
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Uvod u hrvatski znakovni jezik

Program kolegija Uvod u hrvatski znakovni jezik

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
0
Nositelji kolegija Živko Stojčić
Ivan Žganec
Izvođači kolegija Ivan Žganec

Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima

Program kolegija Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
50
S
0
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Telemedicina i digitalno zdravstvo

Program kolegija Telemedicina i digitalno zdravstvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
50
S
0
Nositelji kolegija Marko Slavica
Izvođači kolegija Marko Slavica

4. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Pedijatrija

Program kolegija Pedijatrija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Pedijatrija 4. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Marija Čatipović
Izvođači kolegija Marija Čatipović

Zdravstvena njega djeteta

Program kolegija Zdravstvena njega djeteta

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega djeteta 4. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
40
V
150
S
10
Nositelji kolegija Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Goranka Rafaj

Neurologija

Program kolegija Neurologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Neurologija 4. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
0
S
0
Nositelji kolegija Duška Šklebar
Izvođači kolegija Duška Šklebar

Dermatologija

Program kolegija Dermatologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Dermatologija 4. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
0
S
0
Nositelji kolegija Sandra Marinović Kulišić
Izvođači kolegija Sandra Marinović Kulišić

Zdravstvena njega odraslih I/IV

Program kolegija Zdravstvena njega odraslih I-IV

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega odraslih I/IV 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
90
S
10
Nositelji kolegija Sabina Bis
Živko Stojčić
Izvođači kolegija Sabina Bis

Javno zdravstvo

Program kolegija Javno zdravstvo

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Javno zdravstvo 4. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija  Zrinka Puharić
Izvođači kolegija Zrinka Puharić

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Program kolegija Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija Sabina Bis
Izvođači kolegija Sabina Bis

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Program kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege II 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
120
S
0
Nositelji kolegija  Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija  Daliborka Vukmanić

Izborni kolegiji

Terapija boli

Program kolegija Terapija boli

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Terapija boli 4. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
50
S
0
Nositelji kolegija Sabina Bis, Živko Stojčić
Izvođači kolegija Sabina Bis, Živko Stojčić

Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi

Program kolegija Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 4. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
0
Nositelji kolegija Sabina Bis
Izvođači kolegija Sabina Bis

Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu

Program kolegija Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 4. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
0
Nositelji kolegija Živko Stojčić
Izvođači kolegija Ivan Žganec

Zbrinjavanje rana

Program kolegija Zbrinjavanje rana

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zbrinjavanje rana 5. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
10
S
0
Nositelji kolegija Marina Friščić
Izvođači kolegija  Marina Friščić

Sestra u neurološkoj dijagnostici

Program kolegija Sestra u neurološkoj dijagnostici

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Sestra u neurološkoj dijagnostici 4. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
10
S
0
Nositelji kolegija Živko Stojčić
Izvođači kolegija Živko Stojčić

5. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Program kolegija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 5. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
50
S
0
Nositelji kolegija Ivan Šklebar
Gordana Kesić Valpotić
Izvođači kolegija Ivan Šklebar
Gordana Kesić Valpotić

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Program kolegija Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 5. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Boris Kirin
Branko Fila
Izvođači kolegija Boris Kirin
Branko Fila

Oftalmologija

Program kolegija Oftalmologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Oftalmologija 5. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
0
S
0
Nositelji kolegija Zrinka Puharić
Izvođači kolegija Zrinka Puharić

Otorinolaringologija

Program kolegija Otorinolaringologija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Otorinolaringologija 5. obvezni 1
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
0
S
0
Nositelji kolegija Stjepan Grabovac
Izvođači kolegija Stjepan Grabovac

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Program kolegija Psihijatrija i mentalno zdravlje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Psihijatrija i mentalno zdravlje 5. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
0
S
0
Nositelji kolegija Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači kolegija Marija Kudumija Slijepčević

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Program kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 5. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
25
V
S
5
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Izvođači kolegija Tamara Salaj

Zdravstvena njega u kući

Program kolegija Zdravstvena njega u kući

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega u kući 5. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
60
S
5
Nositelji kolegija Sabina Bis
Goranka Rafaj
Izvođači kolegija Sabina Bis
Goranka Rafaj

Zdravstvena njega starijih osoba

Program kolegija Zdravstvena njega starijih osoba

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega starijih osoba 5. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
75
S
15
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Đurđica Grabovac
Izvođači kolegija Tamara Salaj

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Program kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 5. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
10
Nositelji kolegija Živko Stojčić
Sabina Bis
Izvođači kolegija Živko Stojčić

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Program kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 5. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
55
S
15
Nositelji kolegija Rudolf Kiralj
Izvođači kolegija Rudolf Kiralj

Izborni kolegiji

Tjelesna aktivnost i zdravlje

Program kolegija Tjelesna aktivnost i zdravlje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tjelesna aktivnost i zdravlje 5. 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
S
Nositelji kolegija Damir Lauš
Izvođači kolegija Damir Lauš

Umijeće estetske kirurgije

Program kolegija Umijeće estetske kirurgije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Umijeće estetske kirurgije 5 izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
S
Nositelji kolegija Domagoj Eljuga
Izvođači kolegija Domagoj Eljuga

Temelji umjetne inteligencije u sestrinstvu

Program kolegija Temelji umjetne inteligencije u sestrinstvu

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5 izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
0
S
0
Nositelji kolegija Ivan Krešimir Lukić
Izvođači kolegija Ivan Krešimir Lukić

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Program kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5 izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
0
S
0
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Izvođači kolegija Tamara Salaj

6. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Zdravstvena njega odraslih II

Program kolegija Zdravstvena njega odraslih II

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega odraslih II 6. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
40
V
S
10
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Sabina Bis
Daliborka Vukmanić
Izvođači kolegija Tamara Salaj
Sabina Bis
Daliborka Vukmanić

Palijativna zdravstvena njega

Program kolegija Palijativna zdravstvena njega

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Palijativna zdravstvena njega 6. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
40
S
5
Nositelji kolegija Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Izvođači kolegija Đurđica Grabovac

Zdravstvena njega u zajednici

Program kolegija zdravstvena njega u zajednici

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega u zajednici 6. obvezan 4
Ukupna satnica kolegija
P
25
V
S
Nositelji kolegija Daliborka Vukmanić

Goranka Rafaj

Izvođači kolegija Daliborka Vukmanić

Goranka Rafaj

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Program kolegija Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 6. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
15
Nositelji kolegija Tatjana Badrov
Ružica Mrkonjić
Izvođači kolegija Tatjana Badrov
Ružica Mrkonjić

Kliničke vježbe zdravstvene njege III

Program kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege III

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege III 6. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
150
S
0
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Izvođači kolegija Tamara Salaj

Završni rad

Program kolegija Završni rad

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Završni rad 6. Obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
150
S
0

Izborni kolegiji

Zdravstvena njega bolesnika sa stomama

Program kolegija Zdravstvena njega bolesnika sa stomama

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 6. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
10
S
0
Nositelji kolegija Đurđica Grabovac
Izvođači kolegija Đurđica Grabovac

Zdravstvena njega ovisnika

Program kolegija Zdravstvena njega ovisnika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Zdravstvena njega ovisnika 6. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
60
S
0
Nositelji kolegija Tamara Salaj
Zrinka Puharić
Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači kolegija Tamara Salaj
Zrinka Puharić

Suvremene spoznaje o dojenju

Program kolegija Suvremene spoznaje o dojenju

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Suvremene spoznaje o dojenju 6. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
10
V
50
S
0
Nositelji kolegija Marija Čatipović
Zrinka Puharić
Izvođači kolegija Marija Čatipović
Zrinka Puharić