Skip to main content
search

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mr.sc.

Odjel

stručni prijediplomski studij Mehatronika;
stručni prijediplomski studij Računarstvo;
stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Kontakt

tbadrov@vub.hr
043 241 191
Veleučilište u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 4 Kabinet prodekana

Konzultacije

Srijeda: 14:30 – 15:30

Close Menu