Skip to main content
search
Category

Nastavnici – Sestrinstvo

Đurđica Grabovac

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

dgrabovac@vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 5

Konzultacije

Četvrtak: 14:00 – 15:00 ili prema predhodnoj najavi u drugom terminu.

Đula Hušidić

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dr. med.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

Zrinka Puharić

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

profesor visoke škole

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

zpuharic@vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru
Trg E.Kvaternika 4
Ured dekanice

Konzultacije

Prema dogovoru.

Živko Stojčić

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

zstojcic@vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br.

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

Close Menu