Misija Veleučilišta u Bjelovaru

Veleučilište u Bjelovaru obrazuje stručnjake u području tehničkih i biomedicinskih znanosti razvijajući kompetencije koje studentima omogućavaju efikasnu integraciju na radnom mjestu. Zajedno s našim studentima, zaposlenicima i partnerima, stvaramo uvjete za održiv razvoj koji uzima u obzir potrebe pojedinaca i zajednice. Surađujemo s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima  kako bismo razmijenili znanje, a suvremene spoznaje integrirali u studijske programe, razvijali znanstveno-stručnu suradnju te provodili projekte. Uz opću misiju Veleučilišta u Bjelovaru, definirane su misije studijskih programa čija je svrha istaknuti specifične karakteristike svakog studijskog programa te čimbenike zbog kojih će se budući studenti, zainteresirani predavači i tvrtke odlučiti za odabir Veleučilišta u Bjelovaru.

Misija stručnog prijediplomskog studija Mehatronika je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje prvostupnika mehatronike koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima industrije u regiji i šire. Na stručnom prijediplomskom studiju Mehatronika stjecanje suvremenih znanja osigurava se osuvremenjivanjem programa i laboratorijske opreme, kontinuiranom suradnjom s gospodarstvom te projektnim pristupom učenju temeljenom na najnovijim tehnološkim spoznajama.

Misija stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje prvostupnika sestrinstva koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima planiranja, provođenja i evaluacije u zdravstvenoj njezi uz primjenu najnovijih spoznaja i smjernica zdravstvene njege usklađenih sa svjetskim standardima. U izvrsno opremljenom kabinetu sestrinskih vještina studenti stječu i uvježbavaju vještine prema najnovijim standardima struke, a u brojnim nastavnim bazama uz nadzor izabranih i educiranih mentora razvijaju i unapređuju svoje kompetencije.

Misija stručnog prijediplomskog studija Računarstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje prvostupnika računarstva koji su stečenim kompetencijama spremni za konkurentno sudjelovanje na hrvatskoj i međunarodnoj ICT sceni. Uz brojne gostujuće predavače studenti imaju priliku dobiti recentne informacije o aktualnostima u programskom inženjerstvu, a kroz učenje temeljeno na projektnim zadacima i rad u međunarodnim timovima pripremaju se za buduće izazove koji očekuju programere na propulzivnom ICT tržištu.


Vizija Veleučilišta u Bjelovaru

Vizija Veleučilišta u Bjelovaru je biti visoko učilište konkurentno u nacionalnom i međunarodnom okruženju, prepoznatljivo po inovativnom i kvalitetnom radu, dobrim rezultatima te visokoj stručnosti osoblja.