Misija Veleučilišta u Bjelovaru

Misija Veleučilišta u Bjelovaru je izobrazba kompetentnih stručnjaka iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti za potrebe i u partnerstvu s poduzetničkim i zdravstvenim sustavom kontinentalne regije Republike Hrvatske. Veleučilište prati, usvaja i primjenjuje znanstvene i stručne spoznaje implementirajući ih u studijske programe s ciljem obrazovanja studenata koji će biti osposobljeni za konkurentnost i prepoznatljivi na tržištu rada.

Misija stručnog prijediplomskog studija Mehatronika je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera mehatronike koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima industrije u regiji i šire.

Misija stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika sestrinstva koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima planiranja, provođenja i edukacije o zdravstvenoj njezi uz primjenu najnovijih tehnologija i smjernica zdravstvene njege usklađenih sa svjetskim standardima.

Misija stručnog prijediplomskog studija Računarstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera računarstva koji su stečenim kompetencijama spremni za konkurentan nastup na hrvatskoj i međunarodnoj ICT sceni.


Vizija Veleučilišta u Bjelovaru

Vizija Veleučilišta u Bjelovaru jest biti utjecajno visoko učilište prepoznatljivo po suvremenom pristupu obrazovanju u kojem se postojeći studijski programi i oprema redovito inoviraju, a novi programi razvijaju u partnerstvu s lokalnim i regionalnim dionicima.
Takvu viziju razvoja osigurat će kompetentni, predani zaposlenici koji se kontinuirano usavršavaju u nacionalnom i međunarodnom okruženju kako bi osigurali modernu nastavu prilagođenu različitim specifičnostima studenata.