Misija Veleučilišta u Bjelovaru

 

Misija Veleučilišta u Bjelovaru je izobrazba kompetentnih stručnjaka iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti za potrebe i u partnerstvu s poduzetničkim i zdravstvenim sustavom kontinentalne regije Republike Hrvatske. Veleučilište prati, usvaja i primjenjuje znanstvene i stručne spoznaje implementirajući ih u studijske programe s ciljem obrazovanja studenata koji će biti osposobljeni za konkurentnost i prepoznatljivi na tržištu rada.

Misija preddiplomskog stručnog studija Mehatronika je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera mehatronike koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima industrije u regiji i šire.

Misija preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika sestrinstva koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima planiranja, provođenja i edukacije o zdravstvenoj njezi uz primjenu najnovijih tehnologija i smjernica zdravstvene njege usklađenih sa svjetskim standardima.

Misija preddiplomskog stručnog studija Računarstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera računarstva koji su stečenim kompetencijama spremni za konkurentan nastup na hrvatskoj i međunarodnoj ICT sceni.

 

Vizija Veleučilišta u Bjelovaru

 

The vision of the Bjelovar University of Applied Sciences is to be an influential higher education institution recognisable for its modern approach to education whereby existing study programmes and equipment are regularly upgraded, and new programmes are developed in partnership with local and regional stakeholders.

This vision is set to be promoted by competent, committed employers who receive continuous professional training in both national and international contexts in order to be able to ensure modern teaching well-adapted to the specific needs of students.