Voditelji studija

Voditelj preddiplomskog stručnog studija Mehatronika: Zoran Vrhovski, v.pred.
 
Voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo: Đurđica Grabovac, pred.
e-mail: dgrabovac@vub.hr

Voditelj preddiplomskog stručnog studija Računarstvo: Tomislav Adamović, pred.
e-mail: tadamovic@vub.hr