Knjižnica VUB-a nalazi se u prizemlju Zgrade 2, a zadaća joj je studentima i nastavnom osoblju Veleučilišta u Bjelovaru pružiti podršku u održavanju nastave, omogućavajući im pristup informacijama (fizičkoj i digitalnoj građi) koje su im potrebne za uspješno izvršavanje studijskih obveza te za nastavni i istraživački rad.

Kako postati članom Knjižnice

Studenti Veleučilišta u Bjelovaru članovima Knjižnice postaju popunjavanjem upisnice, a usluge Knjižnice mogu koristiti uz predočenje studentske iskaznice (iksice). Članstvo u Knjižnici besplatno je za sve studente.

Usluge knjižnice

1. Posudba knjižnične građe

Pravo posudbe izvan knjižnice imaju:

 • nastavno i nenastavno osoblje te vanjski suradnici VUB-a
 • studenti VUB-a, najviše 3 knjige na 14 dana
 • ostali korisnici međuknjižničnom posudbom

Korisnik knjižničnu građu može rezervirati ili produžiti rok za njezino vraćanje za još 14 dana usmeno, telefonom ili e-mailom.

2. Korištenje čitaonice

 • samostalni rad (učenje, pisanje, čitanje)
 • grupni rad
 • računala s pristupom internetu

3. Informacijske usluge

 • pretraživanje baza podataka i ostalih informacijskih izvora
 • pomoć pri samostalnom korištenju informacijskih izvora

4. Podrška u izradi pisanih radova

 • tematska pretraživanja informacijskih izvora
 • informacije o izgledu i strukturi završnog rada
 • pomoć pri korištenju programa za provjeru radova PlagScan

5. Ostale usluge

 • prodaja udžbenika u izdanju Veleučilišta u Bjelovaru. Dostupne naslove i cijene možete provjeriti ovdje.
 • usluga printanja i kopiranja

Baze podataka i online izvori informacija

1. Domaće baze

 • Dabar – zbirka institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva
 • Hrčak – portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

2. Strane baze

 • Nacionalna licenca – za pristup se potrebno prijaviti AAI@Edu korisničkim podacima
 • Baze u otvorenom pristupu:

arXiv – platforma koja nudi gotovo 2 milijuna znanstvenih radova iz područja prirodnih i tehničkih znanosti

Bentham Open Access – omogućavaju pristup velikom broju recenziranih časopisa s otvorenim pristupom iz različitih područja (prirodne i tehničke znanosti)

DOAJ – sadrži više od 15 tisuća recenziranih časopisa u otvorenom pristupu iz svih područja

Video upute za pretraživanje osnovnih baza podataka možete pogledati ovdje.

3. Ostali korisni online izvori i usluge

4. Katalozi drugih knjižnica

Kontakt

Voditeljica Knjižnice: Mirjana Bučar, dipl. knj.

A. B. Šimića 1b, 43000 Bjelovar

e-mail: knjiznica@vub.hr

tel. 043 448 191