Naziv studija: Računarstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

Opći ishodi učenja

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • pisano i usmeno komunicirati u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji
 • predstavljati informacije, ideje, prepoznavati i rješavati probleme, pregovarati u poslovnoj komunikaciji
 • koristiti multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija
 • koristiti engleski jezik u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti znanja matematike na inženjerske probleme
 • poznavati osnove poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje
 • prilagoditi se radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju
 • prepoznati važnosti tjelesne aktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja
 • primijeniti društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • primijeniti temeljna načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene
 • primijeniti temeljne matematičke i znanstvene spoznaje u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema
 • dizajnirati, izraditi i testirati računalne programe te izraditi prateću dokumentaciju za rješavanje računalnih problema
 • analizirati i usporediti alternativna rješenja za računalne probleme
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika
 • primijeniti napredne algoritamske i matematičko koncepte na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti  računalnog sustava
 • integrirati računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora

Završetkom predloženog studija student će biti osposobljen za sljedeće poslove:

 • Izrada računalnih aplikacija za osobna računala i web
 • Izrada aplikacija za ugradbena računala i industrijske sustave
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje
 • Projektiranje, programiranje i održavanje računalnih baza podataka
 • Upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja
 • Izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva
 • Upravljanje i održavanje mrežne infrastrukture
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija