Stručni prijediplomski studij Mehatronika

Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Mehatronika

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

Kompetencije:  Stručni prijediplomski studij Mehatronika osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih  tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta.

Opći ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • primijeniti matematičke i fizikalne zakonitosti na inženjerske probleme,
 • koristiti strani jezik u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji,
 • primijeniti načela poslovne komunikacije u okviru struke: prepoznati potrebe klijenata, predstaviti informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj i nestručnoj publici,
 • stjecati nova znanja, vještine, sposobnosti i odgovornosti,
 • prilagoditi se radu u projektnim timovima,
 • identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme,
 • uskladiti inženjerske aktivnosti s potrebama korisnika proizvoda i usluge,
 • fleksibilizirati se i prilagoditi u iznalaženju tehničkih rješenja uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke,
 • koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu,
 • kritički vrednovati stručne činjenice, pojmove, postupke, principe i teorije u području mehatronike.

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • prepoznati  i predložiti adekvatne vrste materijala i postupke strojne obrade kod izrade mehatroničkih sustava,
 • dimenzionirati i odabrati standardizirane elemente precizne mehanike, strojne elemente i sklopove u postupku izrade različitih mehanizama,
 • konstruirati strojne elemente, sklopove i mehanizme u skladu sa zakonitostima čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike,
 • upravljati uređajima, sklopovima, mehanizmima i strojevima u procesu transporta čvrstih materijala i u procesu distribucije plinovitih i tekućih medija,
 • poznavati principe rada elektroničkih i elektromehaničkih pretvarača,
 • analizirati ponašanje mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem,
 • projektirati elektroničke uređaje s mikroračunalima i izraditi programska rješenja mikroračunala,
 • izraditi 2D tehničku dokumentaciju i konstruirati 3D model mehatroničkih sustava,
 • proračunati parametre regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa,
 • projektirati i primijeniti hidrauličke i pneumatske sustave u mehatronici,
 • programirati programirljive logičke kontrolere pomoću aktualnih platformi i programskih jezika,
 • odabrati i povezati senzore, aktuatore, mikroračunala, programirljive logičke kontrolere i popratnu opremu za automatizaciju proizvodnih procesa,
 • poznavati načela sustava osiguranja kvalitete u mehatronici,
 • programirati CNC strojeve, CAD/CAM sustave i upravljati fleksibilnim obradnim sustavima,
 • programirati, analizirati, simulirati i demonstrirati rad robota i planirati trajektorije robotskih manipulatora,
 • održavati mehatroničke sustave,
 • integrirati računalo s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu,
 • poznavati principe rada obnovljivih izvora energije,
 • prepoznati i riješiti probleme u proizvodnom procesu povezane s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima,
 • planirati, pratiti i kontrolirati proizvodnju elemenata mehatroničkih sustava.

1. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Matematika 1

Program kolegija matematika 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Matematika 1 1. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove inženjerskih proračuna

Program kolegija Osnove inženjerskih proračuna

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove inženjerskih proračuna 1. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove elektrotehnike

Program kolegija Osnove elektrotehnike

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove elektrotehnike 1. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Elizabeth Hedl
Izvođači kolegija Elizabeth Hedl
Goran Benkek

IT i primjena

Program kolegija IT i primjena

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
IT i primjena 1. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivan Sekovanić
Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić

Tehnički materijali

Program kolegija tehnički materijali

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički materijali 1. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Stjepan Golubić
Izvođači kolegija Stjepan Golubić
Ivica Kladarić

Komunikacijske vještine

Program kolegija komunikacijske vještine

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Komunikacijske vještine 1. Obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
Nositelji kolegija Tatjana Badrov
Izvođači kolegija Tatjana Badrov

Tehnički engleski jezik 1

Program kolegija tehnički engleski jezik 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 1 1. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

2. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Matematika 2

Program kolegija matematika 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Matematika 2 2. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Primjena matematičkih programskih alata

Program kolegija primjena matematičkih programskih alata

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Primjena matematičkih programskih alata 2. obvezni 2
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
30
S
0
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Osnove mehanike

Program kolegija osnove Mehanike

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove Mehanike 2. obvezni 7
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
0
Nositelji kolegija Božidar Hršak
Izvođači kolegija Božidar Hršak

Elektroničke komponente i sklopovi

Program kolegija elektroničke komponente i sklopovi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Elektroničke komponente i sklopovi 2. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Goran Benkek
Izvođači kolegija Goran Benkek

Osnove programiranja

Program kolegija osnove programiranja

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove programiranja 2. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
20
V
30
S
0
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Tehnička dokumentacija

Program kolegija tehnička dokumentacija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnička dokumentacija 2. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Elizabeth Hedl
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic
Elizabeth Hedl

Tehnički engleski jezik 2

Program kolegija tehnički engleski jezik 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 2 2. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

3. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Senzori

Program kolegija senzori

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Senzori 3. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj
Goran Benkek

Digitalna tehnika

Program kolegija digitalna tehnika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Digitalna tehnika 3. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Dario Vidić
Izvođači kolegija Dario Vidić
Goran Benkek

Elementi precizne mehanike

Program kolegija elementi precizne mehanike

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Elementi precizne mehanike 3. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
45
S
Nositelji kolegija Stjepan Golubić
Marin Krisla
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic
Marin Krisla

Signali i sustavi

Program kolegija Signali i sustavi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Signali i sustavi 3. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Zoran Vrhovski

Osnove mehaničkih operacija

Program kolegija Osnove mehaničkih operacija

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove mehaničkih operacija 3. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Božidar Hršak
Izvođači kolegija Božidar Hršak

Tehnički engleski jezik 3

Program kolegija tehnički engleski jezik 3

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 3 3. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

4. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Mikroračunala

Program kolegija mikroračunala

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Mikroračunala 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Zoran Vrhovski
Goran Benkek

Mehanizmi

Program kolegija Mehanizmi

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Mehanizmi 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Automatsko upravljanje

Program kolegija Automatsko upravljanje

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Automatsko upravljanje 4. obvezni 6
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Zoran Vrhovski

Termodinamika i mehanika fluida

Program kolegija termodinamika i mehanika fluida

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Termodinamika i mehanika fluida 4. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Božidar Hršak
Izvođači kolegija Božidar Hršak

Elektromehanički i elektronički pretvarači

Program kolegija elektromehanički i elektronički pretvarači

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Elektromehanički i elektronički pretvarači 4. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Goran Benkek
Izvođači kolegija Goran Benkek

Proizvodne tehnologije

Program kolegija proizvodne tehnologije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Proizvodne tehnologije 4. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Stjepan Golubić
Izvođači kolegija Stjepan Golubić

Tehnički engleski jezik 4

Program kolegija tehnički engleski jezik 4

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Tehnički engleski jezik 3 4. izborni 2
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Ivana Jurković
Izvođači kolegija Ivana Jurković

5. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Računalno vođenje i upravljanje procesima

Program kolegija računalno vođenje i upravljanje procesima

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Računalno vođenje i upravljanje procesima 5. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Zoran Vrhovski
Izvođači kolegija Zoran Vrhovski
Danijel Radočaj

Pneumatika i hidraulika

Program kolegija pneumatika i hidraulika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Pneumatika i hidraulika 5. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Primijenjena robotika

Program kolegija primijenjena robotika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Primijenjena robotika 5. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Upravljanje kvalitetom

Program kolegija upravljanje kvalitetom

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Upravljanje kvalitetom 5. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
15
S
0
Nositelji kolegija Stjepan Golubić
Izvođači kolegija Stjepan Golubić

Internet stvari

Program kolegija internet stvari

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
5. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
30
S
0
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Stručna praksa 1

Program kolegija stručna praksa 1

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Stručna praksa 1 5. obvezni 3
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
80
S
10
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Izborni kolegiji

Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava

Program kolegija virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava 5. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja

Program kolegija projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja 5. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Goran Benkek
Izvođači kolegija Goran Benkek

Osnove poduzetništva

Program kolegija osnove poduzetništva

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Osnove poduzetništva 5 izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija Adela Zobundžija
Izvođači kolegija Adela Zobundžija

6. SEMESTAR

Obvezni kolegiji

Održavanje mehatroničkih sustava

Program kolegija održavanje mehatroničkih sustava

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Održavanje mehatroničkih sustava 6. obvezni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
0
Nositelji kolegija Stjepan Golubić
Izvođači kolegija Stjepan Golubić
Goran Benkek

Stručna praksa 2

Program kolegija stručna praksa 2

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Stručna praksa 2 6. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
140
S
10
Nositelji kolegija Danijel Radočaj
Izvođači kolegija Danijel Radočaj

Završni rad

Program kolegija završni rad

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Završni rad 6. obvezni 9
Ukupna satnica kolegija
P
0
V
0
S
270

Izborni kolegiji

Proizvodnja podržana računalom

Program kolegija proizvodnja podržana računalom

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Proizvodnja podržana računalom 6. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Projektiranje fotonaponskih sustava

Program kolegija projektiranje fotonaponskih sustava

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Projektiranje fotonaponskih sustava 6. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Elizabeth Hedl
Izvođači kolegija Elizabeth Hedl

Aditivne tehnologije

Program kolegija aditivne tehnologije

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Aditivne tehnologije 6. izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
15
V
30
S
0
Nositelji kolegija Tomislav Pavlic
Izvođači kolegija Tomislav Pavlic

Poslovno planiranje

Program kolegija poslovno planiranje mehatronika

Naziv kolegija Semestar Status kolegija ECTS
Poslovno planiranje 6 izborni 4
Ukupna satnica kolegija
P
30
V
15
S
Nositelji kolegija Adela Zobundžija
Izvođači kolegija Adela Zobundžija