Skip to main content
search

Elizabeth Hedl

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

struč.spec.ing.el.

Odjel

Preddiplomski stručni studij Mehatronika;

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru sa studentom.

Close Menu