Skip to main content
search
Category

Nastavnici – Računarstvo

Ivana Jurković

By Nastavnici - Mehatronika, Nastavnici - Sestrinstvo, Nastavnici – Računarstvo

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.educ.philol.angl.et germ.

Odjel

stručni prijediplomski studij Mehatronika;
stručni prijediplomski studij Računarstvo;
stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Kontakt

ijurkovic@vub.hr
043 448 008
A.B. Šimića 1, Kabinet 7 Ured za međunarodnu suradnju

Konzultacije

Ponedjeljak: 16:00-17:00 ili prema dogovoru putem e-maila

Close Menu