Skip to main content
search
Category

Nastavnici – Računarstvo

Tomislav Adamović

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. ing. el.

Odjel

Stručni studij Računarstvo

Kontakt

tadamovic@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Krunoslav Husak

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dipl. ing. rač.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

khusak@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Konzultacije

Ponedjeljak, 12:30-13:30

Zoran Vrhovski

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

profesor visoke škole

Akademski stupanj

dr.sc.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

zvrhovski@vub.hr
043 241 185
Veleučilište u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 4
Kabinet K1

Konzultacije

Ponedjeljak: 14:30 – 15:30

Tatjana Badrov

By Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mr.sc.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Sestrinstvo, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

tbadrov@vub.hr
043 241 191
Veleučilište u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 4 Kabinet prodekana

Konzultacije

Srijeda: 14:30 – 15:30

Ivana Marušić

By Nastavnici - Mehatronika

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.educ.math.et phys.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

imarusic@vub.hr
043 241 185
Veleučilište u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 4
Kabinet K1

Konzultacije

Četvrtak: 15:00-16:00

Ivana Jurković

By Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.educ.philol.angl.et germ.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Sestrinstvo, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

ijurkovic@vub.hr
043 448 008
A.B. Šimića 1, Kabinet 7 Ured za međunarodnu suradnju

Konzultacije

Ponedjeljak: 16:00-17:00 ili prema dogovoru putem e-maila

Ivan Sekovanić

By Nekategorizirano

Nastavno zvanje

Akademski stupanj

mag.ing.inf.et comm.techn

Odjel

Stručni studij Računarstvo; Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

isekovanic@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Konzultacije

Uz predhodnu najavu petak: 14:30-15:30.

Close Menu