Skip to main content
search

Tomislav Adamović

By 14. prosinca 2021.26 listopada, 2023Nastavnici – Računarstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. ing. el.

Odjel

stručni prijediplomski studij Računarstvo

Kontakt

tadamovic@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Close Menu