Skip to main content
search

Tomislav Adamović

By 14. prosinca 2021.1 lipnja, 2022Nastavnici – Računarstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. ing. el.

Odjel

Stručni studij Računarstvo

Kontakt

tadamovic@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Close Menu