Skip to main content
search

Daliborka Vukmanić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema dogovoru.

Close Menu