Skip to main content
search

Sabina Bis

By 14. prosinca 2021.26 listopada, 2023Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

univ. mag. admin.sanit.

Odjel

stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Kontakt

sbis@vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2.

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

Close Menu