Skip to main content
search

Goranka Rafaj

By 14. prosinca 2021.12 svibnja, 2022Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

grafaj@vub.hr
043 448 050
Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 6

Konzultacije

Srijeda: 12:00 – 13:00 ili prema dogovoru, mogučnost online konzultacija.

Close Menu