Skip to main content
search

Tamara Salaj

By 14. prosinca 2021.12 svibnja, 2022Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

tsalaj@vub.hr
043 327 270
Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 4

Konzultacije

Utorak: 13:00 – 14:00

Close Menu