Skip to main content
search

Rudolf Kiralj

By 14. prosinca 2021.1 travnja, 2022Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

rkiralj@vub.hr
043 448 187
Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 3

Konzultacije

Četvrtak: 14:00 – 15:00

Close Menu