Skip to main content
search

Krunoslav Husak

By 14. prosinca 2021.26 listopada, 2023Nastavnici – Računarstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. ing. rač.

Odjel

stručni prijediplomski studij Računarstvo

Kontakt

khusak@vub.hr
043 241 131
Veleučilište u Bjelovaru Kabinet K3, Trg
E. Kvaternika 4

Konzultacije

Ponedjeljak, 12:30-13:30

Close Menu