Skip to main content
search

Održana je 5. međunarodna studentska konferencija ? „Zelena održiva budućnost“

Na Veleučilištu u Bjelovaru 17. svibnja 2024. održana je 5. međunarodna studentska konferencija „Zelena održiva budućnost“. Konferencija je održana u hibridnom obliku, uživo i online, a ukupno 30 radova prezentirali su studenti s 12 visokih učilišta iz 6 država.

Iz Hrvatske su sudjelovale sljedeće visokoškolske ustanove: Veleučilište u Bjelovaru, Poslovno veleučilište Zagreb, Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište Baltazar Zaprešić i Veleučilište Ivanić-Grad. Predstavnici Bosne i Hercegovine bili su: Visoka škola CEPS Kiseljak, Visoka škola LOGOS centar Mostar i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Makedoniju su predstavljali studenti Univerziteta Majka Tereza Skopje, a Maltu studenti Study World Global College Malta. Grčku su predstavili studenti University of Ioannina, a Slovačku studenti University of Economics and Management, Bratislava.

Studentsku konferenciju organizirali su Veleučilište u Bjelovaru i Visoka škola “CEPS – Centar za poslovne studije” Kiseljak, a partneri su bili Poslovno veleučilište Zagreb i Visoka škola “LOGOS CENTAR” Mostar. Svi prezentirani radovi bit će objavljeni u zborniku radova.

#vub #ceps #konferencija

Close Menu