Mehatronika

Naziv studija: Mehatronika

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

Kompetencije:  Stručni prijediplomski studij Mehatronika osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih  tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta.

Opći ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • primijeniti matematičke i fizikalne zakonitosti na inženjerske probleme,
 • koristiti strani jezik u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji,
 • primijeniti načela poslovne komunikacije u okviru struke: prepoznati potrebe klijenata, predstaviti informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj i nestručnoj publici,
 • stjecati nova znanja, vještine, sposobnosti i odgovornosti,
 • prilagoditi se radu u projektnim timovima,
 • identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme,
 • uskladiti inženjerske aktivnosti s potrebama korisnika proizvoda i usluge,
 • fleksibilizirati se i prilagoditi u iznalaženju tehničkih rješenja uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke,
 • koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu,
 • kritički vrednovati stručne činjenice, pojmove, postupke, principe i teorije u području mehatronike.

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • prepoznati  i predložiti adekvatne vrste materijala i postupke strojne obrade kod izrade mehatroničkih sustava,
 • dimenzionirati i odabrati standardizirane elemente precizne mehanike, strojne elemente i sklopove u postupku izrade različitih mehanizama,
 • konstruirati strojne elemente, sklopove i mehanizme u skladu sa zakonitostima čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike,
 • upravljati uređajima, sklopovima, mehanizmima i strojevima u procesu transporta čvrstih materijala i u procesu distribucije plinovitih i tekućih medija,
 • poznavati principe rada elektroničkih i elektromehaničkih pretvarača,
 • analizirati ponašanje mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem,
 • projektirati elektroničke uređaje s mikroračunalima i izraditi programska rješenja mikroračunala,
 • izraditi 2D tehničku dokumentaciju i konstruirati 3D model mehatroničkih sustava,
 • proračunati parametre regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa,
 • projektirati i primijeniti hidrauličke i pneumatske sustave u mehatronici,
 • programirati programirljive logičke kontrolere pomoću aktualnih platformi i programskih jezika,
 • odabrati i povezati senzore, aktuatore, mikroračunala, programirljive logičke kontrolere i popratnu opremu za automatizaciju proizvodnih procesa,
 • poznavati načela sustava osiguranja kvalitete u mehatronici,
 • programirati CNC strojeve, CAD/CAM sustave i upravljati fleksibilnim obradnim sustavima,
 • programirati, analizirati, simulirati i demonstrirati rad robota i planirati trajektorije robotskih manipulatora,
 • održavati mehatroničke sustave,
 • integrirati računalo s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu,
 • poznavati principe rada obnovljivih izvora energije,
 • prepoznati i riješiti probleme u proizvodnom procesu povezane s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima,
 • planirati, pratiti i kontrolirati proizvodnju elemenata mehatroničkih sustava.

1. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 1

Program predmeta matematika 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 1 1. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove inženjerskih proračuna

Program predmeta Osnove inženjerskih proračuna

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove inženjerskih proračuna 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove elektrotehnike

Program predmeta Osnove elektrotehnike

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove elektrotehnike 1. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Elizabeth Hedl
Izvođači predmeta Elizabeth Hedl
Goran Benkek

IT i primjena

Program predmeta IT i primjena

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
IT i primjena 1. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Tehnički materijali

Program predmeta tehnički materijali

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički materijali 1. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Stjepan Golubić
Izvođači predmeta Stjepan Golubić
Ivica Kladarić

Komunikacijske vještine

Program predmeta komunikacijske vještine

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Komunikacijske vještine 1. Obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Tatjana Badrov
Izvođači predmeta Tatjana Badrov

Tehnički engleski jezik 1

Program predmeta tehnički engleski jezik 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 1 1. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

 

2. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 2

Program predmeta matematika 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 2 2. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Primjena matematičkih programskih alata

Program predmeta primjena matematičkih programskih alata

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Primjena matematičkih programskih alata 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Osnove mehanike

Program predmeta osnove Mehanike

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove Mehanike 2. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Božidar Hršak
Izvođači predmeta Božidar Hršak

Elektroničke komponente i sklopovi

Program predmeta elektroničke komponente i sklopovi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Elektroničke komponente i sklopovi 2. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Goran Benkek
Izvođači predmeta Goran Benkek

Osnove programiranja

Program predmeta osnove programiranja

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove programiranja 2. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
20
V
30
S
0
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Tehnička dokumentacija

Program predmeta tehnička dokumentacija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnička dokumentacija 2. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Elizabeth Hedl
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic
Elizabeth Hedl

Tehnički engleski jezik 2

Program predmeta tehnički engleski jezik 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 2 2. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

 

3. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Senzori

Program predmeta senzori

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Senzori 3. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj
Goran Benkek

Digitalna tehnika

Program predmeta digitalna tehnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Digitalna tehnika 3. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić
Goran Benkek

Elementi precizne mehanike

Program predmeta elementi precizne mehanike

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Elementi precizne mehanike 3. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
Nositelji predmeta Stjepan Golubić
Marin Krisla
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic
Marin Krisla

Signali i sustavi

Program predmeta Signali i sustavi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Signali i sustavi 3. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski

Osnove mehaničkih operacija

Program predmeta Osnove mehaničkih operacija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove mehaničkih operacija 3. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Božidar Hršak
Izvođači predmeta Božidar Hršak

Tehnički engleski jezik 3

Program predmeta tehnički engleski jezik 3

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 3 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

4. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Mikroračunala

Program predmeta mikroračunala

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mikroračunala 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski
Goran Benkek

Mehanizmi

Program predmeta Mehanizmi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mehanizmi 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Automatsko upravljanje

Program predmeta Automatsko upravljanje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Automatsko upravljanje 4. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski

Termodinamika i mehanika fluida

Program predmeta termodinamika i mehanika fluida

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Termodinamika i mehanika fluida 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Božidar Hršak
Izvođači predmeta Božidar Hršak

Elektromehanički i elektronički pretvarači

Program predmeta elektromehanički i elektronički pretvarači

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Elektromehanički i elektronički pretvarači 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Goran Benkek
Izvođači predmeta Goran Benkek

Proizvodne tehnologije

Program predmeta proizvodne tehnologije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Proizvodne tehnologije 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Stjepan Golubić
Izvođači predmeta Stjepan Golubić

Tehnički engleski jezik 4

Program predmeta tehnički engleski jezik 4

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 3 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

5. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Računalno vođenje i upravljanje procesima

Program predmeta računalno vođenje i upravljanje procesima

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Računalno vođenje i upravljanje procesima 5. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski
Danijel Radočaj

Pneumatika i hidraulika

Program predmeta pneumatika i hidraulika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Pneumatika i hidraulika 5. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Primijenjena robotika

Program predmeta primijenjena robotika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Primijenjena robotika 5. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Upravljanje kvalitetom

Program predmeta upravljanje kvalitetom

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Upravljanje kvalitetom 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
15
S
0
Nositelji predmeta Stjepan Golubić
Izvođači predmeta Stjepan Golubić

Internet stvari mehatronika

Program predmeta internet stvari mehatronika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Stručna praksa 1

Program predmeta stručna praksa 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 1 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
80
S
10
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Izborni predmeti

Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava

Program predmeta virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava 5. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja

Program predmeta projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja 5. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Goran Benkek
Izvođači predmeta Goran Benkek

Osnove poduzetništva

Program predmeta osnove poduzetništva

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove poduzetništva 5 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Adela Zobundžija
Izvođači predmeta Adela Zobundžija

6. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Održavanje mehatroničkih sustava

Program predmeta održavanje mehatroničkih sustava

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Održavanje mehatroničkih sustava 6. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Stjepan Golubić
Izvođači predmeta Stjepan Golubić
Goran Benkek

Stručna praksa 2

Program predmeta stručna praksa 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 2 6. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
140
S
10
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Završni rad

Program predmeta završni rad

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Završni rad 6. obvezni 9
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
270

Izborni predmeti

Proizvodnja podržana računalom

Program predmeta proizvodnja podržana računalom

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Proizvodnja podržana računalom 6. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Projektiranje fotonaponskih sustava

Program predmeta projektiranje fotonaponskih sustava

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Projektiranje fotonaponskih sustava 6. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Elizabeth Hedl
Izvođači predmeta Elizabeth Hedl

Aditivne tehnologije

Program predmeta aditivne tehnologije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Aditivne tehnologije 6. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Pavlic
Izvođači predmeta Tomislav Pavlic

Poslovno planiranje

Program predmeta poslovno planiranje mehatronika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Poslovno planiranje 6 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Adela Zobundžija
Izvođači predmeta Adela Zobundžija