Izrada digitalnog udžbenika za program iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava naziva PROGRAMIRANJE MIKROUPRAVLJAČA U UGRADBENIM SUSTAVIMA – Programiranje mikroupravljača ATmega328P” financirana je kroz projekt “Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu”. Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Autori: Zoran Vrhovski i Danijel Radočaj

Udžbenik:

PROGRAMIRANJE MIKROUPRAVLJAČA U UGRADBENIM SUSTAVIMA

Programski kodovi:

Digitalni izlazi
Digitalni ulazi
LCD displej
ADC
Tajmeri
PWM
UART
EXTINT
Moduli
Ostalo