Izrada digitalnog udžbenika za program iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava naziva “MIKROUPRAVLJAČI – Programiranje mikroupravljača ATmega328P” financirana je kroz projekt “Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu”. Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.