Skip to main content
search
Category

Ispitni rokovi – Računarstvo

Ispitni rokovi 3. godina

By Ispitni rokovi - Računarstvo
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
.NET programiranje 19.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Razvoj računalnih igara 25.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Programiranje mobilnih aplikacija 27.06.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Internet stvari 26.06.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1
Primjena blockchain tehnologije 17.06.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove poduzetništva 18.06.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
6. SEMESTAR
Sigurnost računala i podataka 17.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Računarski i robotski vid 20.06.2024. 18:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 18:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Korisnička sučelja na bazama 24.06.2024. 15:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 15:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Poslovno planiranje 18.06.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Uvod u umjetnu inteligenciju 27.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 2. godina

By Ispitni rokovi - Računarstvo
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Digitalna tehnika 19.06.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Objektno orijentirano programiranje 18.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Algoritmi i strukture podataka 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 17:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Baze podataka 24.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Web programiranje 1 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski 3 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 20.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 04.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Programsko inženjerstvo 24.06.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Operacijski sustavi 18.06.2024. 11:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 11:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove programskog jezika JAVA 25.06.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
C# programiranje 19.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Web programiranje 2 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski 4 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 1. godina

By Ispitni rokovi - Računarstvo
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Matematika 1 20.06.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove inženjerskih proračuna 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike i elektronike 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
IT i primjena 19.06.2024. 13:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 13:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Uvod u programiranje 24.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Komunikacijske vještine 19.06.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 1 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
2. SEMESTAR
Matematika 2 20.06.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Primjena matematičkih programskih alata 27.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Elektroničke komponente i sklopovi 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Uvod u računalne mreže 24.06.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Uvod u Linux 17.06.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Programski jezik C 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 2 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu