Skip to main content
search
Category

Ispitni rokovi – Računarstvo

Ispitni rokovi 3. godina

By Nekategorizirano
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
.NET programiranje 23.06.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 07.07.2022. 17:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Razvoj računalnih igara 15.06.2022. 16:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Programiranje mobilnih aplikacija 24.06.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Internet stvari 20.06.2022. 14:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 14:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1
Primjena blockchain tehnologije 13.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove poduzetništva 14.06.2022. 15:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
6. SEMESTAR
Sigurnost računala i podataka 21.06.2022. 11:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 11:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Računarski i robotski vid 15.06.2022. 17:30 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Korisnička sučelja na bazama 20.06.2022. 18:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 18:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Poslovno planiranje 14.06.2022. 15:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Uvod u umjetnu inteligenciju 24.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 2. godina

By Nekategorizirano
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Digitalna tehnika 20.06.2022. 14:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 14:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Objektno orijentirano programiranje 23.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 07.07.2022. 18:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Algoritmi i strukture podataka 14.06.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Baze podataka 15.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Web programiranje 1 13.06.2022. 17:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski 3 21.06.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 15.06.2022. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 30.06.2022. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Programsko inženjerstvo 23.06.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 07.07.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Operacijski sustavi 21.06.2022. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove programskog jezika JAVA 20.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
C# programiranje 13.06.2022. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Web programiranje 2 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski 4 21.06.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 1. godina

By Ispitni rokovi - Računarstvo, Ispitni rokovi - Računarstvo, Ispitni rokovi - Računarstvo, Ispitni rokovi - Računarstvo
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Matematika 1 21.06.2022. 12:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove inženjerskih proračuna 21.06.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike i elektronike 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
IT i primjena 20.06.2022. 15:45 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 15:45 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Uvod u programiranje 15.06.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 17:30 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Komunikacijske vještine 17.06.2022. 15:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 30.06.2022. 16:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 1  21.06.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
2. SEMESTAR
Matematika 2 21.06.2022. 12:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Primjena matematičkih programskih alata 24.06.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 08.07.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Elektroničke komponente i sklopovi 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Uvod u računalne mreže 23.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 07.07.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Uvod u Linux 24.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 08.07.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Programski jezik C 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 2 15.06.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Close Menu