Skip to main content
search
Category

Stručni studij Mehatronika

Opće informacije – Mehatronika

By Stručni studij Mehatronika

Naziv studija: Mehatronika

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

Kompetencije:  Stručni prijediplomski studij Mehatronika osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih  tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta.

Opći ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • primijeniti matematičke i fizikalne zakonitosti na inženjerske probleme,
 • koristiti strani jezik u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji,
 • primijeniti načela poslovne komunikacije u okviru struke: prepoznati potrebe klijenata, predstaviti informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj i nestručnoj publici,
 • stjecati nova znanja, vještine, sposobnosti i odgovornosti,
 • prilagoditi se radu u projektnim timovima,
 • identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme,
 • uskladiti inženjerske aktivnosti s potrebama korisnika proizvoda i usluge,
 • fleksibilizirati se i prilagoditi u iznalaženju tehničkih rješenja uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke,
 • koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu,
 • kritički vrednovati stručne činjenice, pojmove, postupke, principe i teorije u području mehatronike.

 

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika student će moći:

 • prepoznati  i predložiti adekvatne vrste materijala i postupke strojne obrade kod izrade mehatroničkih sustava,
 • dimenzionirati i odabrati standardizirane elemente precizne mehanike, strojne elemente i sklopove u postupku izrade različitih mehanizama,
 • konstruirati strojne elemente, sklopove i mehanizme u skladu sa zakonitostima čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike,
 • upravljati uređajima, sklopovima, mehanizmima i strojevima u procesu transporta čvrstih materijala i u procesu distribucije plinovitih i tekućih medija,
 • poznavati principe rada elektroničkih i elektromehaničkih pretvarača,
 • analizirati ponašanje mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem,
 • projektirati elektroničke uređaje s mikroračunalima i izraditi programska rješenja mikroračunala,
 • izraditi 2D tehničku dokumentaciju i konstruirati 3D model mehatroničkih sustava,
 • proračunati parametre regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa,
 • projektirati i primijeniti hidrauličke i pneumatske sustave u mehatronici,
 • programirati programirljive logičke kontrolere pomoću aktualnih platformi i programskih jezika,
 • odabrati i povezati senzore, aktuatore, mikroračunala, programirljive logičke kontrolere i popratnu opremu za automatizaciju proizvodnih procesa,
 • poznavati načela sustava osiguranja kvalitete u mehatronici,
 • programirati CNC strojeve, CAD/CAM sustave i upravljati fleksibilnim obradnim sustavima,
 • programirati, analizirati, simulirati i demonstrirati rad robota i planirati trajektorije robotskih manipulatora,
 • održavati mehatroničke sustave,
 • integrirati računalo s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu,
 • poznavati principe rada obnovljivih izvora energije,
 • prepoznati i riješiti probleme u proizvodnom procesu povezane s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima,
 • planirati, pratiti i kontrolirati proizvodnju elemenata mehatroničkih sustava.
Close Menu