Skip to main content
search

Dekanova nagrada za akademsku godinu 2022./2023.

U sklopu Dana veleučilišta, najuspješniji studenti Veleučilišta u Bjelovaru dobili su Dekanovu nagradu za svoj predan rad, izvrstan uspjeh i najbolji prosjek ocjena na studijima u akademskoj godini 2022./2023.: Andrea Bosak (sestrinstvo) i Domagoj Maretić (računarstvo). Nagrade im je uručila dekanica Veleučilišta u Bjelovaru. Čestitamo! ????

Close Menu