Skip to main content
search

Dekanova nagrada za akademsku godinu 2021./2022.

Naši studenti Klaudija Jelinek i Ivan Juratovac nagrađeni su Dekanovom nagradom za svoj predan rad, izvrstan uspjeh i najbolji prosjek ocjena na studijima u akademskoj godini 2021./2022. Nagrade im je uručila dekanica Veleučilišta u Bjelovaru. Čestitamo! ???? 

Close Menu