Skip to main content
search

ERASMUS+ MOBILNOST ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA IZ EPOKA UNIVERSITY (ALBANIJA)

Administrativno osoblje  iz  Epoka University u Tirani (Albanija) Mëtin Gerra, Endrit Xhemail, Endri Pajollari borave na Veleučilištu u Bjelovaru u sklopu Erasmus+ razmjene administrativnog osoblja. ?? Naši prodekani Tatjana Badrov i Zoran Vrhovski, voditelji odjela računarstvo i mehatronika Tomislav Adamović i Goran Benkek te Erasmus koordinator Mateo Ivančić, razgovarali su s kolegama iz Epoka University o procesima studiranja te o budućoj suradnji. ??

#vub #epokauniv #erasmusplus

Close Menu