Skip to main content
search

Gostujuća predavanja nastavnika iz Indonezija

Dana 17. svibnja 2022. na Veleučilištu u Bjelovaru predavanje su održali pozvani predavači iz Indonezije, Universitas Wahid Hasim Semarang. Studenti nastavnici imali su priliku poslušati sljedeća  zanimljiva predavanja:

“Drug route administration”, apt. Junvidya Heroweti, M.P.H

“Drug design product”, M. Fatchur Rochman, M. Farm

“Preformulation and biopharmaceutical consideration in drug development”, apt. Malinda Prihantini, M. Si

“Extraction of Medicinal Plants”, apt. Risha Fillah Fithria, M. Sc

Veselimo se i budućoj suradnji!

Close Menu