Skip to main content
search

Ispitni rokovi 1. godina

By 5. siječnja 2022.18 srpnja, 2022Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Filozofija i etika u sestrinstvu 02.09.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove medicinske kemije i biokemije 31.08.2022., 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 14.09.2022., 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 30.08.2022. 16:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 20.09.2022. 16:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Anatomija 03.09.2022. 09:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 17.09.2022. 09:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Fiziologija 31.08.2022 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Mikrobiologija s parazitologijom 02.09.2022. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 1 30.08.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Proces zdravstvene njege 1 05.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 29.08.2022. 15:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 15:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Uvod u opće kliničke vještine 05.09.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Engleski jezik 1 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
2. SEMESTAR
Informatika u zdravstvenoj njezi 29.08.2022. 16:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 16:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Komunikacijske vještine 02.09.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Farmakologija 09.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 23.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 2 30.08.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Proces zdravstvene njege 2 05.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Dijetetika 21.06.2022. 18:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Intrahospitalne infekcije 01.09.2022. 18:15 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 18:15 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Engleski jezik 2 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Close Menu