Skip to main content
search

Ispitni rokovi 2. godina

By 5. siječnja 2022.24 kolovoza, 2022Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 09.09.2022. 17:45 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 24.09.2022. 09:45 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Patologija  03.09.2022. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1  24.09.2022. 10:00 sati dvorana , A.B. Šimića 1
Ginekologija i porodništvo  08.09.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1  22.09.2022. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 29.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Interna medicina 09.09.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 23.09.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Infektologija 02.09.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Sociologija zdravlja 06.09.2022. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 20.09.2022. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Higijena i epidemiologija 02.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Zdravstvena psihologija 31.08.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 31.08.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zbrinjavanje rana 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 29.08.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 29.08.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 29.08.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Neurologija 09.09.2022. 19:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 24.09.2022. 11:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Dermatologija 30.08.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 23.09.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 08.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 22.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Javno zdravstvo 02.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 30.08.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 07.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 21.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Terapija boli 07.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 21.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 29.08.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Close Menu