Skip to main content
search

Ispitni rokovi 2. godina

By 5. siječnja 2022.7 svibnja, 2024Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 27.06.2024. 17:30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 17.30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Patologija 08.06.2024. 10:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 29.06.2024. 10:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Ginekologija i porodništvo 19.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 18.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Interna medicina 25.06.2024. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Infektologija 10.06.2024. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 11.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Sociologija zdravlja 17.06.2024. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Higijena i epidemiologija 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Zdravstvena psihologija 12.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 12.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima 19.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Telemedicina i digitalno zdravstvo 17.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 18.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika na dijalizi 18.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 10.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 19.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Neurologija 27.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Dermatologija 11.06.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 17.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Javno zdravstvo 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 20.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 21.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Terapija boli 21.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zbrinjavanje rana 19.06.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 16:30 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Sestra u neurološkoj dijagnostici 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu