Skip to main content
search

Ispitni rokovi 2. godina

By 5. siječnja 2022.9 lipnja, 2022Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 11.06.2022. 11:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 30.06.2022. 18:30 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Patologija 11.06.2022. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 09.07.2022. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Ginekologija i porodništvo 08.06.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 06.07.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 13.06.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Interna medicina 15.06.2022. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Infektologija 07.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 21.06.2022. 16:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 14.06.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Sociologija zdravlja 07.06.2022. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 04.07.2022. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Higijena i epidemiologija 04.06.2022. 10:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 30.06.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Zdravstvena psihologija 08.06.2022. 15:30 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 23.06.2022. 16:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 08.06.2022. 15:30 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 23.06.2022. 16:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi 14.06.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zbrinjavanje rana 14.06.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 13.06.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 13.06.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 18:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 06.06.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 20.06.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 13.06.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 27.06.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Neurologija 11.06.2022. 11:30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 30.06.2022. 18:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Dermatologija 15.06.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 29.06.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 21.06.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Javno zdravstvo 04.06.2022. 09:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 30.06.2022. 15:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 14.06.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 21.06.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Terapija boli 20.06.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 05.07.2022. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 13.06.2022. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 28.06.2022. 18:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Close Menu