Skip to main content
search

Ispitni rokovi 3. godina

By 5. siječnja 2022.5 rujna, 2022Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 09.09.2022. 18:30 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 24.09.2022. 10:30 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 30.08.2022. 14:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Oftalmologija 31.08.2022. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1  14.09.2022. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Otorinolaringologija 01.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih II/V 30.08.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Psihijatrija i mentalno zdravlje 31.08.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića
Zdravstvena njega u kući 29.08.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega starijih osoba 05.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 29.08.2022. 15:30 sati dvorana 12, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 15:30 sati dvorana 12, A.B. Šimića 1
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 02.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Sestra u neurološkoj dijagnostici 05.09.2022. 15:30 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 15:30 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima 29.08.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega onkoloških bolesnika 05.09.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Tjelesna aktivnost i zdravlje 29.08.2022. 17:00 sati dvorana 2 , A.B. Šimića 1 12.09.2022. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Umijeće estetske kirurgije 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
6. SEMESTAR
Zdravstvena njega odraslih II/VI 06.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 20.09.2022. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Palijativna zdravstvena njega 29.08.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega u zajednici 30.08.2022. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 02.09.2022. 17:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 16.09.2022. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove instrumentiranja u kirurgiji 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 29.08.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 18:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega ovisnika 05.09.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 19.09.2022. 16:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Suvremene spoznaje o dojenju 30.08.2022. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Primjena sadrenog zavoja u konzervativnom liječenju 30.08.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu