Skip to main content
search

Ispitni rokovi 2. godina

By 27. prosinca 2021.8 srpnja, 2022Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Senzori 09.09.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 23.09.2022. 14:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Digitalna tehnika 29.08.2022. 13:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 13:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Elementi precizne mehanike 07.09.2022. 14:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 21.09.2022. 14:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Signali i sustavi 30.08.2022. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Osnove mehaničkih operacija 31.08.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 3 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 05.09.2022. 15:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 19.09.2022. 15:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Mehanizmi 08.09.2022. 14:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 22.09.2022. 14:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Automatsko upravljanje 30.08.2022. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 13.09.2022. 12:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Termodinamika i mehanika fluida 31.08.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 14.09.2022. 13:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Elektromehanički i elektronički pretvarači 01.09.2022. 14:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 14:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Proizvodne tehnologije 29.08.2022. 11:00 sati dvorana , 4, A.B. Šimića 1 12.09.2022. 11:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 4 01.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 15.09.2022. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Close Menu