Skip to main content
search

Ispitni rokovi 2. godina

By 27. prosinca 2021.14 svibnja, 2024Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Senzori 25.06.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Digitalna tehnika 19.06.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Elementi precizne mehanike 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Signali i sustavi 17.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Osnove mehaničkih operacija 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 3 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 20.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 04.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Mehanizmi 19.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 03.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Automatsko upravljanje 17.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Termodinamika i mehanika fluida 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Elektromehanički i elektronički pretvarači 24.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Proizvodne tehnologije 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.07.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 4 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu